. Local store ? or

Aydınlatma Metni

FNF MAĞAZACILIK ORGANİZASYON VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip FNF Mağazacılık Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi (“FNF Mağazacılık” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

 

 • ÇEVRİM İÇİ ZİYARETÇİ

 

Kişisel verileriniz, Şirkete ait Fonfique adlı internet sitesini alışveriş yapmadan yalnızca ziyaret etmeniz halinde aşağıda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

 

 • ÜYE

 

Kişisel verileriniz, Şirkete ait Fonfique adlı internet sitesine üye olunması / kayıt olunması halinde aşağıda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

 

 • MÜŞTERİ

 

Kişisel verileriniz, Şirkete ait Fonfique adlı internet sitesinde alışveriş yapmanız halinde aşağıda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir

 

4- SATIN ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLECEĞİ KİŞİ

 

Şirkete ait Fonfique adlı internet sitesinden üçüncü kişi adına alışveriş yapılması halinde ürünün teslim edileceği kişinin kişisel verileri aşağıda açıklanan kapsamda işlemektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

 • ÇEVRİM İÇİ KULLANICI

 

KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 • İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri Bağlantı Zamanı / Süresi vb. )

 

 • ÜYE

 

KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 • Kimlik (Ad-Soyad)
 • İletişim (Telefon Numarası, Email)
 • İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri Bağlantı Zamanı / Süresi, Şifre Bilgisi, vb.)

 

 • MÜŞTERİ
 • Kimlik (Ad-Soyad, TCKN)
 • İletişim (Adres, Telefon Numarası)
 • Müşteri İşlem (Fatura Bilgisi, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Ürün Bilgileri)
 • İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri Bağlantı Zamanı / Süresi, Şifre Bilgisi, vb.)

 

 • SATIN ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLECEĞİ KİŞİ

 

KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 • Kimlik (Ad-Soyad)
 • İletişim (Adres, Telefon Numarası)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

 • KVK Kanunu’nun 5/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; açık rıza vermiş olmanız halinde ürün ve hizmetlerimizle ilgili tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, kampanya içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi; ürün ve/veya hizmetlerimizin tanıtımı, reklam, kampanya, promosyon ve pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; müşteri memnuniyetinin sağlanması ve kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ticari güvenliğin sağlanması, bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklamak için veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından elektronik ortamda formlar vasıtasıyla bizzat sizlerden veya 3. kişiler aracılığıyla toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 • KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, satın aldığınız ürünlerin tarafınıza ve üçüncü kişilere ulaştırılması amacıyla kargo firmalarına; ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için hizmet alınan ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile mali müşavir/muhasebe firmalarına aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanma amaçlarıyla muhasebe programlarına; elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan hizmet sağlayıcılarına ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI

 

KVK Kanunu’nun 9/1. maddesinde yer alan “açık rıza” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, internet sitesinin yönetilmesi veya sorun giderilmesine yardımcı olmak, elektronik veri depolama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, bulut, e-posta hizmetlerinden yararlanılması amaçlarıyla sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarına (DCN, Shopify) aktarılabilecektir.

 

Önemle belirtmek isteriz ki, bilgilerinizi yalnızca bu koşullar altında, hizmet sağlayıcılarımızın bizim için belirli bir hizmeti yerine getirmesi için gerekli olması halinde paylaşacağız. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya kullanma yetkisine sahip değildir ve kişisel verilerinizi her zaman güvenli ve gizli tutma yükümlülüğü altında olacaklardır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

FNF Mağazacılık Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi 

 

Adres: İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0212 358 03 23

Email: info@fonfique.com

KEP Adresi: modininsaat@hs01.kep.tr

Turkish